• Mongolian
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл

20171207

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно:

  1. Мөрөн нисэх буудлын ХБЗ-ны бодит ба соронзон чиглэл, босгоны солбицол ба өндөр, налуу, шилжих үнэмлэхүй өндөр болон соронзон хазайлтын мэдээлэл өөрчлөгдсөн.
  2. Шинээр батлагдсан Мөрөн нисэх буудлын RNAV (GNSS) нислэгийн журмыг нэмсэн.
  3. Мөрөн нисэх буудлын Аэродромын зураг болон ZMMN NDB RWY 28 (1) ACFT CAT A/B ба ZMMN NDB RWY 28 (2) ACFT CAT A/B хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургуудыг шинэчилсэн.

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: A3579/17
Тайлбар: Агаарын замын хэсгүүд хаалттай / ATS RTE SEGMENTS CLSD
Хугацаа(UTC): 1711250000 1711250500
Файл татах: LINK
(A3579/17 NOTAMN
Q)ZLHW/QARLT/IV/NBO/E/000/321/4006N10048E284
A)ZLHW B)1711250000 C)1711250500
E)FLW SEGMENTS OF ATS RTE CLSD AT 9800M AND BELOW:
1.B330: MORIT- YABRAI VOR 'YBL'-JINGTAI VOR/DME 'JTA'.
2.A596: YABRAI VOR 'YBL'- DENGKOU VOR 'DKO'
3.W199: YABRAI VOR 'YBL'- YINCHUAN VOR 'YHD'.
4.V67: YABRAI VOR 'YBL'-JIAYUGUAN VOR 'CHW'-NUKTI.
F) FL000 G) FL321)


А серийн NOTAM

230219 ZMUBYNYX
(A0577/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 1712070000 C) 1801032359
E)AIRAC EFFECTIVE DATE 04 JAN 2018: NIL)

C серийн NOTAM

240200 ZMUBYNYX
(C0342/17 NOTAMR C0339/17
Q) ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4544N10616E005
A) ZMMG B) 1711240200 C) 1712010300
E)RWY 18/36 CLSD DUE TO MAINT.
RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF)

DIRECTOR

ЗАМ ТЭЭВЭР, ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН АЛБАН ДААЛГАВАР

ШМ2226/17 Дорноговь: Айраг сумаас Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум хооронд оптик шугамд 2017.11.30-ны 00:01-04:00 цагийн хооронд MOBICOM-оос ажил хийгдэх тул тасалдал үүснэ. Энэ үед RADAR DATA VSAT-аараа хэвийн.

ШМ2227/17 Хэнгэрэгтэй: RADAR дээр 2017.11.25-27-ны өдрүүдэд өдөр бүр 19:00-24:00 цаг хүртэл унтрааж техник үйлчилгээ хийнэ.

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.