• Mongolian
А сери


ZMUB FIR

230219 ZMUBYNYX
(A0577/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QOAXX/IV/BO /E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 1712070000 C) 1801032359
E)AIRAC EFFECTIVE DATE 04 JAN 2018: NIL)

010613 ZMUBYNYX
(A0525/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QNBAS/IV/BO /E /000/999/4606N09134E025
A) ZMUB B) 1711010613 C) 1712010600
E)KHOBUL NDB BS 325KHZ U/S)

080725 ZMUBYNYX
(A0435/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QAPCS/IV/BO /E /000/999/4640N11317E001
A) ZMUB B) 1709140200 C) 1712061600
E)TEMPO CRP BARUN 464014N1131713E INSTL INSTEAD OF BARUUN NDB SB)

281011 ZMUBYNYX
(A0404/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QORXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 1708281011 C) 1711281011
E)RCC TEL NR 881623434732 (IRIDIUM) NOT AVBL )

090316 ZMUBYNYX
(A0116/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QXXXX/IV/NBO/E /000/999/4752N10350E999
A) ZMUB B) 1703090316 C) PERM
E)MONGOLIA STOPS UTILIZING DAYLIGHT SAVING TIME
REF AIP MONGOLIA GEN 2.1 SUP 05/16)

060350 ZMUBYNYX
(A0425/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QNBAW/IV/BO /E /000/999/4640N11317E025
A) ZMUB B) 1709140200 C) PERM
E)BARUUN NDB SB 315KHZ WITHDRAWN
REF AIP MONGOLIA GEN 2.5 AD 2.19 ENR 4.1
)

ZMUB AerodroMe

NIL

ZMKD AERODROME

090745 ZMUBYNYX
(A0539/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QFFCH/IV/NBO/A /000/999/4757N09137E005
A) ZMKD B) 1711090745 C) PERM
E)AD CAT FOR FIRE FIGHTING DOWNGRADED TO CAT 4
REF AIP MONGOLIA AD 2.6)

ZMCD AERODROME

NIL

ZMUL AERODROME

NIL

ШМ2226/17 Дорноговь: Айраг сумаас Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум хооронд оптик шугамд 2017.11.30-ны 00:01-04:00 цагийн хооронд MOBICOM-оос ажил хийгдэх тул тасалдал үүснэ. Энэ үед RADAR DATA VSAT-аараа хэвийн.

ШМ2227/17 Хэнгэрэгтэй: RADAR дээр 2017.11.25-27-ны өдрүүдэд өдөр бүр 19:00-24:00 цаг хүртэл унтрааж техник үйлчилгээ хийнэ.

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.