• Mongolian
Гадаад орнуудын өөрчлөлт


NOF: A3579/17
Тайлбар: Агаарын замын хэсгүүд хаалттай / ATS RTE SEGMENTS CLSD
Хугацаа(UTC): 1711250000 1711250500
Файл татах: LINK
(A3579/17 NOTAMN
Q)ZLHW/QARLT/IV/NBO/E/000/321/4006N10048E284
A)ZLHW B)1711250000 C)1711250500
E)FLW SEGMENTS OF ATS RTE CLSD AT 9800M AND BELOW:
1.B330: MORIT- YABRAI VOR 'YBL'-JINGTAI VOR/DME 'JTA'.
2.A596: YABRAI VOR 'YBL'- DENGKOU VOR 'DKO'
3.W199: YABRAI VOR 'YBL'- YINCHUAN VOR 'YHD'.
4.V67: YABRAI VOR 'YBL'-JIAYUGUAN VOR 'CHW'-NUKTI.
F) FL000 G) FL321)

NOF: J6802/17
Тайлбар: АГААРЫН ЗАМЫН ХЭСГҮҮД ХААЛТТАЙ / ATS RTE SEGMENTS CLSD
Хугацаа(UTC): 1711010100 1711301459
Файл татах: LINK
J6802/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/100/530/5238N10059E199
A) UIII B) 1711010100 C) 1711301459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A492 OSKEN-AMUTA
A822 LONKA-LUTOG
A823 ATMOL-OSKEN
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR
A938 IRKUTSK VORDME(IKT)-BAMUK
B480 RAZDOLYE NDB (BD)-MATAK
G909 ULTUK-ODREM
G910 IDENI-RITKO
R478 RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO
W241 RAZDOLYE NDB (BD)-KURES.
F) FL100  G) FL530


ШМ2226/17 Дорноговь: Айраг сумаас Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум хооронд оптик шугамд 2017.11.30-ны 00:01-04:00 цагийн хооронд MOBICOM-оос ажил хийгдэх тул тасалдал үүснэ. Энэ үед RADAR DATA VSAT-аараа хэвийн.

ШМ2227/17 Хэнгэрэгтэй: RADAR дээр 2017.11.25-27-ны өдрүүдэд өдөр бүр 19:00-24:00 цаг хүртэл унтрааж техник үйлчилгээ хийнэ.

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.