• Mongolian
AIS, CHART req Хэвлэх
2017 оны 8-р сарын 25, Баасан гариг, 10:01
ИНЕГ-ын даргын 2017 оны 08 сарын 22-ны өдрийн А/527 тоот тушаалаар Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албанаас боловсруулан гаргасан "Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний бүтээгдэхүүний шаардлага", "Нислэгийн зургийн шаардлага" баримт бичгүүдийг батлан гаргалаа. Та бүхэн цахим хуудасны В түвшний баримт бичиг - ИНЕГ-аас баталсан журам хэсгээс орж танилцана уу.
 

ШМ1885/17 Улаанбаатар: AMS 1.2 гэрэл суултын сервер, TIME серверүүд дээр 2017.09.27-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1886/17 Улаанбаатар: AFTN терминалууд дээр 2017.09.27-ны 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1888/17 Баянтээг: RCAG 127.0MHZ-г 2017.09.26-ны өдрийн 21:00-22:00 цагийн хооронд унтрааж техник үйлчилгээ хийнэ. Энэ үед Далан RCAG 127.0MHZ хэвийн ажиллана.

ШМ1889/17 Баянтээг: RCAG 121.5MHZ-г 2017.09.26-ны өдрийн 22:00-23:00 цагийн хооронд унтрааж техник үйлчилгээ хийнэ. Энэ үед Сайхандулаан RCAG 127.0MHZ хэвийн ажиллана.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.