• Mongolian
Жу 12 цуцлах Хэвлэх
2017 оны 8-р сарын 22, Мягмар гариг, 15:38
ААЧХХ-ээс албаны үйл ажиллагаанд ашиглагддаг баримт бичгүүдэд дүн шинжилгээ хийсэн бөгөөд дүн шинжилгээгээр "Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төлөвлөлтийн журам" ЖУ12-г хүчингүй болгох шийдвэр гаргасан байна. Тиймээс цахим хуудасны С түвшний баримт бичгүүд хэсэгт байрлах Дотоод болон Хяналттай баримт бичгийн жагсаалтаар үйл ажиллагаанд ашиглагддаг баримт бичгүүдээ шалгаж шинэчилнэ үү.
 

ШМ2226/17 Дорноговь: Айраг сумаас Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум хооронд оптик шугамд 2017.11.30-ны 00:01-04:00 цагийн хооронд MOBICOM-оос ажил хийгдэх тул тасалдал үүснэ. Энэ үед RADAR DATA VSAT-аараа хэвийн.

ШМ2227/17 Хэнгэрэгтэй: RADAR дээр 2017.11.25-27-ны өдрүүдэд өдөр бүр 19:00-24:00 цаг хүртэл унтрааж техник үйлчилгээ хийнэ.

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.