• Mongolian
Жу 12 цуцлах Хэвлэх
2017 оны 8-р сарын 22, Мягмар гариг, 15:38
ААЧХХ-ээс албаны үйл ажиллагаанд ашиглагддаг баримт бичгүүдэд дүн шинжилгээ хийсэн бөгөөд дүн шинжилгээгээр "Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төлөвлөлтийн журам" ЖУ12-г хүчингүй болгох шийдвэр гаргасан байна. Тиймээс цахим хуудасны С түвшний баримт бичгүүд хэсэгт байрлах Дотоод болон Хяналттай баримт бичгийн жагсаалтаар үйл ажиллагаанд ашиглагддаг баримт бичгүүдээ шалгаж шинэчилнэ үү.
 

ШМ1885/17 Улаанбаатар: AMS 1.2 гэрэл суултын сервер, TIME серверүүд дээр 2017.09.27-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1886/17 Улаанбаатар: AFTN терминалууд дээр 2017.09.27-ны 10:00-15:00 цагийн хооронд хугацаат техник үйлчилгээ хийнэ. Тасалдал үүсэх бол тухайн үед нь цаг авна.

ШМ1888/17 Баянтээг: RCAG 127.0MHZ-г 2017.09.26-ны өдрийн 21:00-22:00 цагийн хооронд унтрааж техник үйлчилгээ хийнэ. Энэ үед Далан RCAG 127.0MHZ хэвийн ажиллана.

ШМ1889/17 Баянтээг: RCAG 121.5MHZ-г 2017.09.26-ны өдрийн 22:00-23:00 цагийн хооронд унтрааж техник үйлчилгээ хийнэ. Энэ үед Сайхандулаан RCAG 127.0MHZ хэвийн ажиллана.

 

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.