• Mongolian
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхтгэл

20170525

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно:

  1. Арвайхээр, Баянхонгор, Дорнод, Гурвансайхан, Ховд, Дэглий цагаан, Өндөрхаан болон Чингис Хаан Нисэх буудлуудын ХБЗ-ны хажуугийн гэрлийн урт, хоорондох зай болон эрчмийн мэдээллийг шинэчилсэн.
  2. Мөрөн Нисэх буудлын ХБЗ-ны хажуугийн гэрлийн эрчмийн мэдээллийг шинэчилсэн.
20170413

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: J1943/17
Тайлбар: AGAARIIN ZAMIIN HESEG HAALTTAI / ATS RTE SEGMENT CLSD
Хугацаа(UTC): 1705010100 1705311459
Файл татах: LINK
J1943/17 NOTAMN
Q) UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5157N10240E068
A) UIII B) 1705010100 C) 1705311459
D) DAILY 0100-1459
E) ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR,
A938 IRKUTSK VOR/DME(IKT)-BAMUK.
F) FL140  G) FL260


А серийн NOTAM

291146 ZMUBYNYX
(A0196/17 NOTAMN
Q) ZMUB/QRMCA/IV/BO /W /000/391/4747N10614E008
A) ZMUB B) 1704300100 C) 1705031200
D)DAILY 0100-1200
E)MOA ZMM806 ACT
F) GND G) 11900M AMSL)

C серийн NOTAM

250604 ZMUBYNYX
(C0121/17 NOTAMR C0114/17
Q) ZMUB/QIOAS/I /BO /A /000/999/5004N09156E005
A) ZMUG B) 1704250604 C) 1705050800
E)OM RWY 31 U/S.)

Avilga

 

NIL

AIRAC CALENDAR

Бэлэн байдлын мэдээ

Агаарын навигацийн өдөр тутмын мэдээ

Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.